Ödeme ve Teslimat Bilgileri

Ödeme ve Teslimat Bilgileri

ÖDEME SEÇENEKLERİ     

1 - Banka Havalesi veya EFT (Elektronik Fon Transferi)   İletişim sayfamızda tanımlı banka hesaplarımıza havale yöntemi ile ödeme yapabilirsiniz.    

2 - Sitemiz Üzerinden Kredi Kartı Çekimi   Her  türlü kredi kartınıza online ödeme yapabilirsiniz.Firmamız Iyzico ile  anlaşmalıdır. Bu nedenle ödemeleriniz İyzico garantisindedir. Online  ödemelerinizde sipariş  sonunda kredi kartınızdan tutar, hemen çekilecektir.    

TESLİMAT   

Talepleriniz sipariş sonunda belirlemiş olduğunuz teslimat tipine göre hazırlanmak üzere işleme alınacaktır.  Firmamızdan  ürünleri kendiniz teslim alabileceğiniz gibi, duruma göre adrese teslim  hizmetimizden de yararlanabilir veya kargo firmalarıyla gönderim  yapılmasını talep edebilirsiniz.   Siparişleriniz, onaylandıktan sonra en geç 3 (üç) iş günü sonunda Kargo firmasına teslim edilecektir.

Şartlar Koşullar

TÜKETİCİ HAKLARI – CAYMA – İPTAL İADE KOŞULLARI

Kullanmakta olduğunuz web sitesi üzerinden elektronik ortamda sipariş verdiğiniz takdirde, size sunulan ön bilgilendirme            formunu ve mesafeli satış sözleşmesini kabul etmiş Alıcılar, satın aldıkları ürünün satış ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği (RG:27.11.2014/29188)     hükümleri ile yürürlükteki diğer yasalara tabidir. Ürün sevkiyat masrafı olan kargo ücretleri alıcılar tarafındanödenecektir. Satın alınan her bir ürün, 30 günlük yasal süreyi aşmamak   kaydı ile  alıcının gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa teslim edilir. Bu süre içinde ürün teslim edilmez ise,      Alıcılar sözleşmeyi sona erdirebilir. Satın alınan ürün, eksiksiz ve siparişte belirtilen niteliklere          uygun ve varsa garanti belgesi, kullanım klavuzu gibi belgelerle           teslim edilmek zorundadır. Satın alınan ürünün satılmasının imkansızlaşması              durumunda, satıcı bu durumu öğrendiğinden itibaren 3 gün   içinde yazılı olarak alıcıya bu durumu bildirmek zorundadır.               14 gün içinde de toplam bedel Alıcı’ya iade edilmek zorundadır.

SATIN ALINAN ÜRÜN BEDELİ ÖDENMEZ İSE:  

Alıcı, satın aldığı ürün bedelini ödemez veya banka kayıtlarında iptal ederse, Satıcının ürünü teslim yükümlülüğü sona erer.

KREDİ KARTININ YETKİSİZ KULLANIMI İLE YAPILAN ALIŞVERİŞLER:

Ürün teslim edildikten sonra, alıcının ödeme yaptığı kredi kartının  yetkisiz kişiler tarafından haksız olarak kullanıldığı tespit edilirse  ve satılan ürün bedeli ilgili banka veya finans kuruluşu tarafından  Satıcı’ya ödenmez ise, Alıcı, sözleşme konusu ürünü 3 gün içerisinde  nakliye gideri SATICI’ya ait olacak şekilde SATICI’ya iade etmek  zorundadır.

 

 

ÖNGÖRÜLEMEYEN SEBEPLERLE ÜRÜN SÜRESİNDE TESLİM EDİLEMEZ İSE

Satıcı’nın öngöremeyeceği mücbir sebepler oluşursa ve ürün  süresinde teslim edilemez ise, durum Alıcı’ya bildirilir. Alıcı,  siparişin iptalini, ürünün benzeri ile değiştirilmesini veya engel  ortadan kalkana dek teslimatın ertelenmesini talep edebilir. Alıcı  siparişi iptal ederse; ödemeyi nakit ile yapmış ise iptalinden itibaren  14 gün içinde kendisine nakden bu ücret ödenir. Alıcı, ödemeyi kredi  kartı ile yapmış ise ve iptal ederse, bu iptalden itibaren yine 14 gün  içinde ürün bedeli bankaya iade edilir, ancak bankanın alıcının hesabına  2-3 hafta içerisinde aktarması olasıdır. ALICININ ÜRÜNÜ

KONTROL ETME YÜKÜMLÜLÜĞÜ

Alıcı, sözleşme konusu mal/hizmeti teslim almadan önce muayene  edecek; ezik, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı  mal/hizmeti kargo şirketinden teslim almayacaktır. Teslim alınan  mal/hizmetin hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir. ALICI ,  Teslimden sonra mal/hizmeti özenle korunmak zorundadır. Cayma hakkı  kullanılacaksa mal/hizmet kullanılmamalıdır. Ürünle birlikte Fatura da  iade edilmelidir.

CAYMA HAKKI:

ALICI; satın aldığı ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki  kişi/kuruluşa teslim tarihinden itibaren 14 (on dört) gün içerisinde,  SATICI’ya aşağıdaki iletişim bilgileri üzerinden bildirmek şartıyla  hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe  göstermeksizin malı reddederek sözleşmeden cayma hakkını kullanabilir.

SATICININ CAYMA HAKKI BİLDİRİMİ YAPILACAK İLETİŞİM BİLGİLERİ:

ŞİRKET :Gem kozmetik Gıda Sa. ve Ticaret Ltd. Şti.

ADI/UNVANI:  ADRES:Feneryolu Sok. No:36/9  EPOSTA:gonul@gonulemir.com  

TEL:05325839309  FAKS:

CAYMA HAKKININ SÜRESİ:  

Alıcı, satın aldığı eğer bir hizmet  ise, bu 14 günlük süre  sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren başlar. Cayma hakkı süresi  sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile hizmetin ifasına başlanan  hizmet sözleşmelerinde cayma hakkı kullanılamaz.

Cayma hakkının kullanımından kaynaklanan masraflar SATICI’ ya aittir.

Cayma hakkının kullanılması için 14 (ondört) günlük süre içinde  SATICI’ ya iadeli taahhütlü posta, faks veya eposta ile yazılı  bildirimde bulunulması ve ürünün işbu sözleşmede düzenlenen “Cayma Hakkı  Kullanılamayacak Ürünler” hükümleri çerçevesinde kullanılmamış olması  şarttır.

CAYMA HAKKININ KULLANIMI:   

Kişiye veya ALICI’ ya teslim edilen ürünün faturası, (İade  edilmek istenen ürünün faturası kurumsal ise, iade ederken kurumun  düzenlemiş olduğu iade faturası ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir.  Faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş iadeleri İADE FATURASI  kesilmediği takdirde tamamlanamayacaktır.)

İade formu, İade edilecek ürünlerin kutusu, ambalajı, varsa  standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak teslim  edilmesi gerekmektedir.

İADE KOŞULLARI:  

SATICI, cayma bildiriminin kendisine ulaşmasından itibaren en geç  10 günlük süre içerisinde toplam bedeli ve ALICI’yı borç altına sokan  belgeleri ALICI’ ya iade etmek ve 20 günlük süre içerisinde malı iade  almakla yükümlüdür.

ALICI’ nın kusurundan kaynaklanan bir nedenle malın değerinde  bir azalma olursa veya iade imkânsızlaşırsa ALICI kusuru oranında  SATICI’ nın zararlarını tazmin etmekle yükümlüdür. Ancak cayma hakkı  süresi içinde malın veya ürünün usulüne uygun kullanılması sebebiyle  meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan ALICI sorumlu değildir.

Cayma hakkının kullanılması nedeniyle SATICI tarafından  düzenlenen kampanya limit tutarının altına düşülmesi halinde kampanya  kapsamında faydalanılan indirim miktarı iptal edilir

 CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER:   

ALICI’nın isteği veya açıkça kişisel ihtiyaçları doğrultusunda  hazırlanan ve geri gönderilmeye müsait olmayan, iç giyim alt parçaları,  mayo ve bikini altları, makyaj malzemeleri, tek kullanımlık ürünler,  çabuk bozulma tehlikesi olan veya son kullanma tarihi geçme ihtimali  olan mallar, ALICI’ya teslim edilmesinin ardından ALICI tarafından  ambalajı açıldığı takdirde iade edilmesi sağlık ve hijyen açısından  uygun olmayan ürünler, teslim edildikten sonra başka ürünlerle karışan  ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan ürünler, Abonelik  sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli  yayınlara ilişkin mallar, Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler  veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallar, ile ses veya  görüntü kayıtlarının, kitap, dijital içerik, yazılım programlarının,  veri kaydedebilme ve veri depolama cihazlarının, bilgisayar sarf  malzemelerinin, ambalajının ALICI tarafından açılmış olması halinde  iadesi Yönetmelik gereği mümkün değildir. Ayrıca Cayma hakkı süresi sona  ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin  cayma hakkının kullanılması da Yönetmelik gereği mümkün değildir. 22. Kozmetik ve kişisel bakım ürünleri, iç giyim ürünleri, mayo,  bikini, kitap, kopyalanabilir yazılım ve programlar, DVD, VCD, CD ve  kasetler ile kırtasiye sarf malzemeleri (toner, kartuş, şerit vb.) iade  edilebilmesi için ambalajlarının açılmamış, denenmemiş, bozulmamış ve  kullanılmamış olmaları gerekir.

TEMERRÜT HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI

ALICI, ödeme işlemlerini  kredi kartı ile yaptığı durumda  temerrüde düştüğü takdirde, kart sahibi banka ile arasındaki kredi kartı  sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyeceğini ve bankaya karşı sorumlu  olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu durumda ilgili banka hukuki  yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini ALICI’dan  talep edebilir ve her koşulda ALICI’nın borcundan dolayı temerrüde  düşmesi halinde, ALICI, borcun gecikmeli ifasından dolayı SATICI’nın  uğradığı zarar ve ziyanını ödeyeceğini kabul eder.

 

 

ÖDEME VE TESLİMAT

Banka Havalesi veya EFT (Elektronik Fon Transferi) yaparak, …………,  ………, bankası hesaplarımızdan (TL) herhangi birine yapabilirsiniz.

Sitemiz üzerinden kredi kartlarınız ile, Her türlü kredi  kartınıza online tek ödeme ya da online taksit imkânlarından  yararlanabilirsiniz. Online ödemelerinizde siparişiniz sonunda kredi  kartınızdan tutar çekim işlemi gerçekleşecektir.